Wat is Scrum ?

Wat is Scrum?
Wat is Scrum?

 
Scrum is een raamwerk waarmee producten of projecten op een flexibele manier kunnen     worden ontwikkeld of onderhouden.

Het is een empirische en iteratieve aanpak. Empirisch geeft aan dat er voortdurend kan worden bijgestuurd op basis van opgedane ervaringen en ontvangen feedback. Iteratief betekent dat er niet rechtstreeks en voor langere tijd aan 1 groot doel wordt gewerkt, maar dat het grote doel in kleinere doelen wordt opgedeeld die op kortere termijn al hun waarde kunnen laten zien.Grondleggers van Scrum
Jeff Sutherland en Ken Schwaber zijn de grondleggers van Scrum. Zij geven in de Scrumguide het volgende antwoord op de vraag 'Wat is Scrum?' : “Een raamwerk waarbinnen mensen complexe, adaptieve problemen adresseren en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten van de hoogst mogelijke waarde leveren”
 
Het raamwerk bestaat uit verschillende rollen, meetingen, hulpmiddelen en afspraken. Het toepassen van elk onderdeel hiervan zoals het bedacht is, is erg belangrijk voor het succes van Scrum.
 
Scrumteam
Om dit te realiseren is een Scrumteam multidisciplinair en zelforganiserend. De teamleden hebben verschillende disciplines, kennis en ervaringen. Ze zijn op die manier samen in staat om in een korte tijd een volledig werkend doel/product af te kunnen ronden. Een scrumteam bestaat uit een Product Owner, een Scrum Master en teamleden. Een ideaal team bestaat uit 3-9 teamleden.
 
Scrumbord
Het belangrijkste hulpmiddel bij Scrum is het Scrumbord. Dit Scrumbord geeft het scrumteam een overzicht van de doelen inclusief de bijbehorende taken waar op dat moment aan wordt gewerkt. De inhoud van het bord is de leidraad voor het team en het is daarom belangrijk om een duidelijk en overzichtelijk bord te gebruiken.

 - Wat is Scrum - Scrumartikelen.nl  9-5-2017 - 
 
 
  Scrumartikelen.nl     09-05-2017 11:17     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Mail naar info@scrumartikelen.nl en we nemen direct contact met je op!