Privacy Beleid

Versie 2 (1 januari 2019)

Scrumartikelen.nl geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de verzamelde informatie. Wij zullen nooit persoonsgegevens delen met derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de bijbehorende producten en diensten van Scrumartikelen.nl. Scrumartikelen.nl is onderdeel van 2DOBOARD B.V. en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het kvk nummer 73444650.

Cookies:

Onze website maakt gebruik van cookies. Op basis van deze cookies kunnen wij analyseren hoe onze website wordt gebruikt en op welke manieren we de website gebruiksvriendelijker kunnen maken. 

Beveiliging:

Scrumartikelen.nl draagt er samen met de partijen waar we mee samenwerken zorg voor dat de verzamelde persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Hiervoor worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen die zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

Gegevens:

Bij het bezoeken van de website wordt het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en internetbrowser aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelen we enkel persoonsgegevens die actief door u aan ons zijn verstrekt zoals de gegevens die zijn opgegeven bij het plaatsen van een bestelling, gegevens die u ons mailt en de gegevens die zijn opgegeven bij het contactformulier.

Bewaartermijn:

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. We zijn echter vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens voor minimaal 7 jaar te bewaren. Om die reden hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar met betrekking tot de persoonsgegevens die we nodig hebben voor onze bedrijfsvoering.

Nieuwsbrief:

We versturen op regelmatige basis nieuwsbrieven naar onze klanten. Uitschrijven kan met een enkele klik zonder opgave van reden via een link onder elke nieuwsbrief.

Rechten:

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die wij verzamelen in te zien, aan te laten passen, af te laten schermen, niet meer te verwerken of te laten verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking doen via info@scrumartikelen.nl. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Samenwerkingen:

Onderstaande partijen hebben toegang of ontvangen van ons enkel die gegevens die zij nodig hebben om desbetreffende activiteiten uit te voeren. We hebben met deze partijen een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over hoe er omgegaan moet worden met de verstrekte persoonsgegevens.

Kiyoh: Verzamelt en beheert een onafhankelijke review over onze producten en diensten.
Exact: Verzorgt facturatie en boekhouding.
Hostnet: verzorgt een beveiligde omgeving voor het e-mailverkeer.
Monta & Fidelity Fulfilment: versturen dagelijks onze bestellingen.
CCV: verzorgt de hosting van onze website.
ActiveCampaign: verzorgt het op regelmatige basis versturen van nieuwsbrieven.

Wijzigingen in het privacy beleid:

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek:

In voorkomende gevallen kan Scrumartikelen.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om uw gegevens te delen. 

Vragen?

Zijn er vragen over ons privacy beleid? Laat het dan ons dan weten via onderstaande contactgegevens:

Scrumartikelen.nl (Onderdeel van 2DOBOARD B.V.)
Kvk: 73444650
Postadres: Strausslaan 9, 3055CT ROTTERDAM
Emailadres: info@scrumartikelen.nl

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Mail naar info@scrumartikelen.nl en we nemen direct contact met je op!